Jaunākie Raksti

Lumina Spark seminārs Business Expo 2013 ietvaros plkst.15:00 – 15:30 Ja Jūs… … meklējat jaunus, efektīvus un aizraujošus veidus, kā [...]

more

Jaunākās paaudzes profesionāls attīstības instruments, kurš veicina indivīdu, komandu un organizāciju apzinātību kā strādāt efektīvāk, lai uzlabotu kopējo [...]

more

Dia Logs iesaka SSE Riga Executive Education organizētu konferenci MotivatedbyHappiness , kura norisināsies Rīgā, 7.martā. Pasaules līmeņa runātāji no [...]

more

Dia Logs: Social

Big Business Day: lietas, ko vērts atcerēties

Dia Logs: Posts

Happy people create more value

Big Business Day: lietas, ko vērts atcerēties

Pareizais ceļš ir izvēlēts !

Izpratne par vērtībās balstītu darba attiecību nozīmi pakāpeniski veidojas. Tomēr grūtākā darba daļa vēl ir tikai priekšā!

Lai gan lielākā daļa vadītāju šodien piekristu apgalvojumam, ka tās kompānijas, kuras saviem darbiniekiem nodrošina atbilstošu vērtību ietvaru, ir ieguvējas personāla pieaugošas lojalitātes un uzticamības rezultātā, tomēr šis aspekts joprojām nesaņem pietiekošu uzmanību kompāniju un organizāciju īstermiņa aktivitāšu plānos.

Tādēļ tādas iniciatīvas kā Big Business Day ir būtiskas, lai radītu ceļu tālākam progresam šajā jomā!

Iespēja lielam skaitam augstākā līmeņa vadības ieklausīties izcilu runātāju zināšanās un pieredzē, kuras uzskatāmi parāda vērtībās balstītas vadības nozīmi un dalīties labajā praksē par to, kā integrēt vērtību sistēmas vadītāju uzvedībā un pat biznesa modeļos, rada skaidru pamatu virzībai no idejām uz darbību!

Konference nodrošināja izcilu balansu starp akadēmiskā darba un pētījumu rezultātiem un konkrētu praksi reālā vidē. Tādas tēmas, kā pašpaļāvības un patstāvības vairošana, uzņēmējdarbības gars ikvienā, godaprāts un uzticamība, tika analizētas, izgaismojot ar tādiem faktoriem, kā labāks darba un ģimenes dzīves balanss un lielāks dzimumu līdzsvars vadībā un valdēs.

Nākamais vadītāju solis, kuri apmeklēja konferenci, ir kā izmantot dzirdētās atziņas un kā šos vērtīgos principus ieviest savās kompānijās.

Tieši šis ir tas punkts, kur Dia Logs var nodrošināt vajadzīgo atbalstu.

Nodrošināt saikni starp sociālās psiholoģijas teorētiskajiem principiem – kuri ietver sevī arī vērtībās balstītas vadības sistēmas – un viņu reālu ieviešanu darbībā, ir tieši tas, ko mēs darām!

Cilvēki jau tagad ir visvērtīgākais resurss un būtiskākais ražošanas faktors organizācijās un kompānijās, bet šis apgalvojums kļūs tikai vēl uzskatāmāks nākamajos gados. Ieguldījumi šajos resursos ilgtermiņā ir izšķiroši salīdzinājumā ar ieguldījumiem ierīcēs vai jaunu produktu un pakalpojumu attīstībā.

Big Business Day and Dia Logs

Dia Logs: News

Kontakti

Dia Logs partnere

Egita Gritāne
Līderības un organizāciju attīstības konsultante
Sistēmiskā psihoterapeite

Mobile: +371 29462529
E-mail: egita.gritane@dialogs.eu

E-mail: dialogs@dialogs.eu